Dãy núi Minh Đạm có ba mặt hướng biển, đỉnh núi cao cho tầm nhìn rộng, trong lòng núi có nhiều hang động thông nhau. Chính vì đặc điểm địa hình này, trong thời kỳ kháng chiến Minh Đạm là một căn cứ quan trọng và chiến lược của khu vực Đông Nam Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *