Bên bờ hạnh phúc

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ ở tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Tất cả thanh niên đều có chung mong muốn góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *