Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên tục gia tăng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản. Vậy phương thức và thủ đoạn của chúng như thế nào và người dân cần phải làm gì để đảm bảo an toàn thông tin, không trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *