Tân Hội được công nhận là phường vào năm 2020. Từ đó đến nay, phường Tân Hội được tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Diện mạo đô thị thay đổi tích cực, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề để Tân Hội đạt mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *