Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đến nay, thành phố Vĩnh Long đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 35/102 công trình xây dựng cơ bản. Qua đó góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo đô thị ngày ngày sáng, xanh, sạch đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *