An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, thực tế cho thấy từ khâu sản xuất, chế biến đến kinh doanh luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, làm cho người tiêu dùng lo lắng. Để giải quyết vấn đề này, quan trọng nhất vẫn là ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *