Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, tỉnh Vĩnh Long từng có nhiều năm nằm trong tốp dẫn đầu PCI của cả nước với chất lượng điều hành kinh tế ở nhóm tốt hoặc rất tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *