Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tăng hiệu quả công tác xúc tiến thương mại trong bối cảnh công nghệ 4.0, Chính phủ đã ban hành đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030”. Mục tiêu phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *