Kinh tế Vĩnh Long trong năm 2022 đã có sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đã phục hồi. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư mới cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh và nhiều dự án mới cũng được triển khai trong năm 2023 sẽ góp phần tạo ra thêm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *