Trong diễn trình lịch sử của dân tộc, ông cha ta đã đến vùng đất Nam bộ khai khẩn và kiến tạo những giá trị văn hóa, ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật đặc sắc. Hơn 300 năm qua, những di sản văn hóa đã được trao truyền cho các thế hệ cùng gìn giữ và phát huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *