Bên bờ hạnh phúc

Đồng chí Phan Văn Đáng, Phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa VI, người chiến sĩ cộng sản chân chính, một trong những đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng miền Nam, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *