Mặt trận Tổ quốc huyện Long Hồ tham gia xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ chương trình mục tiêu quốc  gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ huyện Long Hồ đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb