Bế mạc hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb