Ngày 27/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng dành cả ngày để tham luận, thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Trong đó mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong thời gian tới đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến đóng góp. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Truyền hình Vĩnh Long đang có mặt tại Đại hội đã phỏng vấn ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *