Để đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, những năm qua Thành phố Vĩnh Long còn có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện đề án xây dựng phường văn minh đô thị. Kết quả, đến nay thành phố đã có 100% khóm đạt chuẩn văn hóa, với 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, vượt 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết 2015 – 2020, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Long thành đô thị văn minh, hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *