Họa sĩ Vũ Ba tên thật là Nguyễn Bình An, quê ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1945, gia đình của ông là cơ sở Cách mạng, làm công tác lạc quyên và thu thuế. Lúc ấy, mười tám tuổi, Vũ Ba chính thức tham gia phong trào Thanh niên cứu quốc ở quê nhà…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *