Tỉnh Vĩnh Long có khá nhiều cơ sở thờ tự ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng, đồng thời gắn liền với truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân địa phương, đình Bình Phụng thuộc xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm là một nơi như thế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *