Cây lúa phải cạnh tranh với khoảng 30.000 cỏ dại khác nhau để lấy ánh sáng và chất dinh dưỡng. Đồng thời chúng cũng đã phải chiến đấu với hơn 10.000 loài côn trùng, cùng với nhiều loại bệnh do nấm, vi khuẩn và virus gây ra. Ngoài ra, thời tiết thay đổi, hay việc thâm canh tăng vụ, gối vụ, kỹ thuật canh tác chưa phù hợp…của nông dân cũng đã tạo điều kiện cho các loại dịch hại phát sinh và phát triển mạnh, làm giảm năng suất lúa và hiệu quả canh tác lúa của bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *