Với mô hình nuôi dê lấy sữa, anh Nguyễn Văn Đua đã chọn hướng đi riêng cho con đường khởi nghiệp của mình. Phát triển quy mô cơ sở ở mức độ vừa phải, đầu tư nguồn lực hợp lý cộng với sự sáng tạo, kịp thời điều chỉnh hướng kinh doanh đã giúp mô hình khởi nghiệp ngày càng phát triển, tạo dựng những giá trị gia tăng mới từ loài vậy nuôi vốn rất quen thuộc ở nông thôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *