Hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX năm 2020 tăng lên, doanh thu bình quân của một HTX tăng 1,24 lần so với năm 2016. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về lĩnh vực nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức Bộ NN&PTNT trong sáng 19/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *