Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong năm 2020 kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *