Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra mắt hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114, 115. Theo đó 3 số điện thoại khẩn cấp này được hợp nhất thành một, nhằm giúp việc điều phối lực lượng ứng cứu nhanh chóng, tiện lợi khi có khẩn cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *