Sở Du lịch TP.HCM vừa công bố Kế hoạch phục hồi du lịch TP.HCM trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19, với nội dung nhấn mạnh đến từng giai đoạn hồi phục, có xác định rõ lộ trình, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *