Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện. Theo đó, khách hàng có nhu cầu có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió mà không cần qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *