Tại Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 7.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *