Ngày 19/1, Phó TT Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và một số Đề án cấp quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *