Tham dự Lễ viếng Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre sáng 21/02 có các đồng chí, đồng đội và cán bộ từng sinh sống, học tập và làm việc với đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Mọi người bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng – Người con ưu tú của quê hương đồng khởi – Bến Tre.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *