Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 12/8/2019. Để hỗ trợ các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai đề án, sáng nay Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án kinh tế chia sẻ”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *