Hiện các tỉnh miền Trung bắt đầu giảm mưa, tình trạng ngập sâu đang dần cải thiện, người dân miền Trung có 3 ngày tới tạnh ráo trước khi chịu ảnh hưởng bão số 8. Nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ người dân, đặc biệt là ở những khu vực khó tiếp cận. Đây là chỉ đạo của Phó TT Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban CĐ Trung ương phòng chống thiên tai ngày 21/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *