Chiều nay (21/8), Ban tổ chức trung ương Đảng hội nghị trực tuyến với 32 địa phương, góp ý vào dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về “Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ”.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *