Mấy ngày qua, nhiều diện tích lúa ở huyện Trà Ôn bị đổ ngã, trong khi ruộng bị ngập nước do mưa lớn kéo dài, khiến năng suất, chất lượng lúa giảm. Trong số này nhiều diện tích lúa đã quá ngày thu hoạch khiến nông dân càng thêm lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *