Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội triển khai 16 chương trình tín dụng, trong đó phần lớn các chương trình tập trung hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp cùng với Đảng và nhà nước tích cực trong chăm lo cho người nghèo, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo của tỉnh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *