Được công nhận xã nông thôn mới từ tháng 4 năm 2017, gần ba năm qua xã Hậu Lộc huyện Tam Bình luôn duy trì và nâng chất các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó tiêu chí về văn hóa luôn được địa phương chú trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *