UBND tỉnh Vĩnh Long  đã tổ chức buổi đối thoại , giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp quý II năm 2020 . Ông Lê Quang Trung – UVTV Tỉnh ủy – Phó CT UBND  tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *