Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đề ra nghị quyết với nhiều chỉ tiêu phấn đấu và các giải pháp khả thi để đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *