Đường tỉnh 908 có chiều dài 29 km, đi qua địa phận huyện Long Hồ, Tam Bình và Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long. Sau thời gian đưa vào khai thác sử dụng, đến nay tuyến đường này có nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để xây dựng nhà ở, lều quán, lắp mái che chứa vật liệu xây dựng, để biển hiệu, … gây mất trật tự an toàn giao thông.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *