Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất  khẩu của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 79 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm giày các loại đạt 51 triệu 570 ngàn USD –  tăng gần 20% so với cùng  kỳ năm trước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *