Vĩnh Long là một trong số các tỉnh chưa phát hiện người mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực và duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *