Ban Chỉ đạo Đề án 1956 tỉnh Vĩnh Long vừa  tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *