Thành tích tiêu biểu phong trào thi đua mang lại của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh là bình quân mỗi năm ngành giải quyết việc làm cho trên 25 ngàn lao động; xuất khẩu lao động trên 1.300 người. 5 năm qua đã vận động hơn 51 tỷ đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh; xây mới, sửa chữa hơn 2 ngàn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; huy động trên 82 tỷ đồng cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *