Noi gương giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, học sinh tỉnh Vĩnh Long tích cực học tập, nghiên cứu sáng tạo, góp phần nâng cao kiến thức, đóng góp cho tỉnh nhà nhiều dự án, giải pháp có tính khả thi trong học tập và cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *