Tiếp tục hoạt động khuyến học khuyến tài, chung tay cùng tỉnh Vĩnh Long chăm lo cho sự nghiệp trồng người, năm học 2019-2020, Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục cấp học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật và học sinh người dân tộc đang học tập tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *