Sau hơn 10 năm kể từ khi cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” được triển khai, đến nay, khẩu hiệu này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc vận động. Thói quen dùng hàng nội của người tiêu dùng đã từng bước được xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *