Theo Chi cục TT và BVTV Vĩnh Long, tỉnh hiện có gần 2.500 ha lúa đông xuân bị sâu bệnh gây hại, tăng 152 ha so tuần trước, diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tiếp tục tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *