Tại tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2019 đến nay, UBMTTQ tỉnh  tiếp tục vận động có hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *