Sau 1 năm rưỡi thi công, khối lượng thi công Công trình xây dựng Khối nhà làm việc UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp tại Khu hành chính tỉnh ở phường 9 -Thành phố Vĩnh Long đã thực hiện trên 94 tỷ đồng, đạt  hơn 36% khối lượng theo thiết kế đề ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *