Kể từ năm 2015 đến nay, hạn mặn thường xuyên xảy ra tại ĐBSCL với quy mô và mức độ ngày càng khốc liệt. Đáng nói là năm nay khu vực này đã được đầu tư mới hàng chục công trình kiểm soát hạn mặn, diện tích bị ảnh hưởng bỏi xâm nhập mặn đã giảm đáng kể. Song, thiệt hại thì vẫn còn và để thích ứng lâu dài, vựa lúa, thủy sản, trái cây của cả nước vẫn cần nhiều giải pháp tổng thể căn cơ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *