ĐHĐB toàn quốc thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Hướng về Đại hội Đảng, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều công trình thiết thực và ý nghĩa, không chỉ góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân mà còn thể hiện trách nhiệm và niềm tin sắc son của thanh niên với Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *