Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các địa p hương và sở ban ngành liên quan chỉ đạo công tác chủ động phòng chống, ứng phó  kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *