Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long HN trực tuyến với 8 huyện, thị xã, thành phố để triển khai, quán triệt các NQ, QĐ, KL, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và NQ, KH, công văn của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt các ngành các cấp. Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì HN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *